Vintjärn ligger ca 40 km nordost om Falun efter väg 850 mot Gästrikland och Hälsingland.

Byn ligger på en sydsluttning drygt 300 meter över havet.

I Vintjärn har bedrivits gruvbrytning under 253 år, järnmalm bröts från 1725 till 1978. Rester av gruvindustrin finns att se, bl.a en gruvarbetarbostad som är drygt 200 år och en gruvlave från 1940. Innan gruvbrytningen började hade byarna Isala och Böle fäbod på sydsluttningen ner mot sjön Vintjärnen.

Efter gruvans nedläggning har befolkningen minskat, men är återigen på uppåtgående.

Byns affär stängde 2001, skolan stängde i början av 1980-talet. Många av husen är idag fritidshus, ägda av ättlingar till arbetarna vid gruvan men även andra utan någon tidigare anknytning till Vintjärn har hittat hit och funnit en skön rekreationsplats. Vildmarken finns inpå knutarna, jakt och fiske är en betydande fritidssysselsättning.

Vintertid finns goda möjligheter till skidåkning, snötillgången är god. Svärdsjö IF kör upp fina skidspår.


gamla gruvlaven i Vintjärn