Solgruvstugan

I Solgruvan ligger gruvarbetarbostaden Solgruvstugan, som troligen byggdes på slutet av 1700-talet. Den förklarades som byggnadsminne 2004.

Byggnaden består av åtta rum och hade murad spis i varje rum. Det bodde en familj per rum. För att få lite mer inkomst hyrde många ut sovplats till forkörare som behövde övernatta i byn.
På nedervåningen slogs rummen senare ihop och blev två lägenheter. De fick då vedspis av gjutjärn i lägenheterna.

text från länsstyrelsen dalarna
Solgruvestugan är ett välbevarat bostadshus för gruvarbetare i gruvsamhället Vintjärn. Huvudbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet. Den ursprungliga inredningen och planlösningen är välbevarad och ger en god bild av boendevillkoren för gruvarbetare under 1800-talet.

Historik

Solgruvestugan användes som bostadshus fram till mitten av 1900-talet och har sedan stått obebodd. Byggnaden har ägts av Stora Kopparbergs Bergslags AB som tidigt under 1700-talet skaffade sig andelar i gruvfälten i Vintjärn. Ursprungligen har åtta gruvarbetarfamiljer bott i Solgruvestugan. Fyra spisrum låg på varje våningsplan och varje spisrum beboddes av en familj. Solgruvestugan förklarades som byggnadsminne 2004.

Byggnadsbeskrivning

Interiören består av 4 symmetriskt placerade rum med genomgående farstu på vardera av de två våningsplanen. Planlösningen är till stora delar oförändrad sedan uppförandet runt sekelskiftet 1800 men i nedervåningen har spisrummen slagits ihop till två enrumslägenheter. Öppna spisar, äldre snickerier, tapeter och målade ytor finns kvar och ger Solgruvestugan en åldrig prägel.