Vintjärns Intresseförening

solgruvsstugan gruvarbetarbostad från 1700-talet
Vintjärns Intresseförening är en ideell och politiskt obunden förening som har till syfte att tillvarata Vintjärns intressen socialt och kulturellt. Föreningen bildades år 2002 och har idag ca 80 medlemmar.

Medlem kan alla bli som stödjer föreningens syften. Medlemsavgiften är 150 kr/år och hushåll. Verksamhetsåret följer kalenderåret. Årsmötet sker i juli månad för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna närvara.

Föreningens bankgiro är 5530-3119, glöm inte att uppge namn på inbetalningen. Det går även bra via Swish 123 175 75 66, skriv medlemsavgift på meddelande.

Exmpel på vad föreningen engagerat sig i under åren är en varje sommar återkommande fotoutställning som belyser byn, gruvan och människorna, valborgsmässofirande, att tillsammans med andra föreningar anordna en traditionell julfest, Järnets väg samtidigt som Korsån och Åg och ha minst en dag per år då vi tillsammans alla intresserade hjälps åt att röja och städa på byn.

Intresseföreningen äger och driver Vintjärns Folkets Hus Bygdegård.

En almanacka med bilder från Vintjärn har föreningen låtit trycka upp. Dessutom har föreningen tillsammans med Stiftelsen Falu Gruva anlagt vandringsleder som visar rester av gruvdrift och järnvägen som finns ute i naturen.

Almanackan finns till försäljning genom Gunvor Söderqvist och Maj-Britt Wiklund.

Föreningen har en styrelse som för närvarande består av:

Gunilla Kjellstedt, ordförande, gunilla@kjellstedt,se, 0705856775

Margareta Sundström, kassör

Håkan Wallén, sekreterare

Per Sandlund

Gunvor Söderqvist

Martin Hunter

Pernilla Fahlström

Ersättare: Robert Janfjäll och Jimmy Bergvall.


Föreningens bankgiro: 5530-3119

Föreningens Swish: 123 175 75 66